Máy Siết Nắp Chai Hũ

Máy siết nắp chai để bàn bán tự động Máy đóng nắp 2 động cơ WHPK

28.000.000

Máy Siết Nắp Chai Hũ

Máy siết nắp chân không bán tự động (2 hộc dạng trượt) QM-GJV-20

93.500.000

Máy Siết Nắp Chai Hũ

Máy siết nắp chân không bán tự động (4 hộc chứa dạng xoay) GCZKXG-30B

110.000.000