Máy Đóng Viên Nang Cứng

Máy làm viên thuốc – viên nang dạng cứng tự động – QM-NJP-1500D

1.200.000.000

Máy Đóng Viên Nang Cứng

Máy đóng gói viên nang cứng dược phẩm bán tự động QM-JTJ-V

435.000.000

Máy Đóng Viên Nang Cứng

Máy đóng gói viên nang dược phẩm dạng hạt – bột tự động tốc độ cao

1.320.000.000

Máy Làm Viên Thuốc

Máy đóng gói viên nang thuốc dược phẩm bán tự động

220.000.000