Máy Tạo Hình Thực Phẩm

Dây chuyền làm bánh tráng nướng tự động – Bánh Taco Burritos 3000sp/h

345.000.000

Máy Tạo Hình Thực Phẩm

Máy làm bánh tráng cuộn – bánh tráng nướng tự động QM-KLL-20

77.000.000