Máy Đóng Gói Hút Chân Không

Máy hút chân không buồng đôi DZ-500/2SB

32.700.000
Giảm giá!

Máy Đóng Gói Hút Chân Không

Máy Hút Chân Không Buồng Đôi QM DZ-400/2SB

27.000.000

Máy Đóng Gói Hút Chân Không

Máy hút chân không DZ 400

10.500.000

Máy Đóng Gói Hút Chân Không

Máy hút chân không DZ1000 2SB buồng đôi loại lớn

127.000.000
Giảm giá!

Máy Đóng Gói Hút Chân Không

Máy hút chân không DZQ-600 2SB buồng đôi

36.500.000

Máy Đóng Gói Hút Chân Không

Máy đóng gói chân không buồng đôi băng tải liên tục DZ 1000S

250.000.000