Máy Thực Phẩm

Máy hút chân không buồng đôi DZ-500/2SB

33.000.000
Giảm giá!

Máy Thực Phẩm

Máy hút chân không buồng đôi DZ-600/2SB

36.000.000
Giảm giá!

Máy Đóng Gói Hút Chân Không

Máy Hút Chân Không Buồng Đôi QM DZ-400/2SB

27.000.000

Máy Thực Phẩm

Máy hút chân không DZ 400

11.000.000