Máy Thực Phẩm

Máy hút chân không buồng đôi DZ-500/2SB

33.000.000
Giảm giá!

Máy Thực Phẩm

Máy hút chân không buồng đôi DZ-600/2SB

36.000.000
Giảm giá!

Máy Đóng Gói Hút Chân Không

Máy Hút Chân Không Buồng Đôi QM DZ-400/2SB

27.000.000

Máy Thực Phẩm

Máy hút chân không DZ 400

11.000.000

Máy Đóng Gói Hút Chân Không

Máy đóng gói chân không buồng đôi băng tải liên tục DZ 1000S

250.000.000

Máy Đóng Gói Hút Chân Không

Máy đóng gói hút chân không buồng đôi cỡ lớn DZ/DZQ1000 2SB

127.000.000