Chọn theo kiểu dáng bao bì

Máy gập thùng và dán băng keo 2 cạnh thùng Carton tự động DQFXZ5050S+DQFXS7050

533.500.000

Máy gấp mở và dán đáy thùng tự động DKX4540

209.000.000

Máy gấp và dán băng keo thùng Carton FXJ5050Z (Gập thùng tự động)

56.100.000
Bộ Lọc

Chọn theo kiểu dáng bao bì

Tìm kiếm bằng tên sản phẩm

Loại thiết bị

Tìm theo tên sản phẩm

Lọc theo giá sản phẩm

Loại thiết bị

Tìm theo tên sản phẩm

Loại thiết bị

Chọn theo kiểu dáng bao bì