Máy Đóng Gói Hút Chân Không

Máy hút chân không bàn nghieeg và thổi khí ni tơ DZQ-OT Series dạng nghiêng

47.500.000

Máy Đóng Gói Hút Chân Không

Máy đóng gói và hút chân không Dz/DZQ 1000 2SC

175.000.000

Máy Đóng Gói Dạng Hạt

Máy đóng gói và thổi khí nito tự động – Đóng gói mâm xoay tốc độ cao

1.750.000.000