Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì

Máy đóng gói và thổi khí nito tự động – Đóng gói mâm xoay tốc độ cao

1.750.000.000

Máy hút chân không bàn nghiêng và thổi khí ni tơ DZQ-OT Series

47.500.000

Máy đóng gói và hút chân không Dz/DZQ 1000 2SC

175.000.000
Bộ Lọc

Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì