Máy Dược Phẩm

Máy đóng gói chai lọ vào hộp carton gấp tự động QM- KL-210HZJ

916.000.000

Máy Dược Phẩm

Máy đóng gói hộp giấy tự động gồm Gấp – Đẩy sản phẩm – Đóng nắp

695.000.000