Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì

Máy đóng gói hộp carton QM-HTZH-120 tự động gồm Gấp – Đẩy sản phẩm – Đóng nắp

695.000.000

Máy đóng gói chai lọ vào hộp carton gấp tự động QM- KL-210HZJ

916.000.000
Bộ Lọc

Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì