Máy Đóng Gói Cân Định Lượng

6 Đầu cân định lượng dạng cân tuyến tính tự động CBW-1B6

172.000.000

Máy Đóng Gói Cân Định Lượng

Máy cân định lượng 14 đầu cân tự động Cân hạt và làm đầy CBW-1A14

311.000.000

Máy Thực Phẩm

Máy cân định lượng 4 đầu Máy đóng gói 4 đầu cân gồm băng tải cấp liệu

681.000.000

Máy Đóng Gói Cân Định Lượng

Máy cân định lượng tự động dành cho hạt loại 11 đầu cân

276.000.000

Máy Thực Phẩm

Máy đóng gói cân định lượng 10 đầu – Máy đóng gói kết hợp SW-M10P42

598.000.000

Máy Thực Phẩm

Máy Đóng Gói Cân Định Lượng 100G – 5000G / U1055K

80.000.000

Máy Thực Phẩm

Máy đóng gói cân định lượng tự động 10 đầu cân hiện đại 2022

862.000.000

Máy Đóng Gói Dạng Hạt

Máy đóng gói hạt có hút chân không và thổi khí Nito tự động

440.000.000

Máy Thực Phẩm

Máy đóng gói định lượng dạng hạt 4 đầu tuyến tính 100-5000g

160.000.000