Máy Thực Phẩm

Máy Đóng Gói Cân Định Lượng 100G – 5000G / U1055K

80.000.000

Máy Thực Phẩm

Máy đóng gói cân định lượng 4 đầu cân gồm băng tải

Giá Liên hệ: 0396 906 609

Máy Thực Phẩm

Máy đóng gói cân định lượng tự động 10 đầu cân hiện đại 2021

Giá Liên hệ: 0396 906 609

Máy Thực Phẩm

Máy đóng gói kết hợp đóng gói và cân 10 đầu SW-M10P42

Giá Liên hệ: 0396 906 609

Máy Thực Phẩm

Máy đóng gói định lượng dạng hạt 4 đầu tuyến tính 100-5000g

160.000.000