Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì

Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-6000A

132.000.000

Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-5000B

121.000.000

Máy seal màng nhôm hơi nước công nghiệp tự động SR-4000X

203.500.000

Máy dán màng seal màng nhôm tự động SR-1500

82.500.000

Máy seal màng nhôm tự động QM-GLF-1300

19.000.000
Bộ Lọc

Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì