Máy dán màng seal và dán màng nhôm có tác dụng dán màng chai, lọ. Máy và thiết bị có tính đồng bộ với các sản phẩm khác như siết nắp và dán nhãn sản phẩm