Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì

Máy quấn màng phim 3D bằng giấy bóng mỹ phẩm nước hoa JZ-400

865.000.000

Máy dán miệng khay nhựa thực phẩm – Máy đóng gói cá thịt tự động

1.070.000.000

Máy dán màng đẩy thẳng hộp cartoon – Màng PVC – BOPP QM- JD-260

300.000.000

Máy seal dán màng nhôm băng tải tự động GLF-2800

36.000.000

Máy dán màng seal SR-6000B làm mát bằng hơi nước tự động

176.000.000

Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-5000B

121.000.000

Máy seal màng nhôm hơi nước công nghiệp tự động SR-4000X

203.500.000

Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-4000B

93.500.000

Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-3000A

99.000.000

Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-2000A

77.000.000

Máy dán màng seal màng nhôm tự động SR-1500

82.500.000

Máy dán màng seal cầm tay – Máy seal màng nhôm SR-800

13.200.000

Máy dán màng seal nhôm – Máy dán màng tự động QM-GLF-1800

28.000.000

Máy seal màng nhôm tự động QM-GLF-1300

19.000.000

Máy dán màng nhôm màng seal QM-VS-3000W tự động tốc độ cao

88.000.000

Máy dán màng seal và dán màng nhôm có tác dụng dán màng chai, lọ. Máy và thiết bị có tính đồng bộ với các sản phẩm khác như siết nắp và dán nhãn sản phẩm

Bộ Lọc

Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì