Máy Dán Màng Seal

Máy dán màng nhôm – Máy dán màng tự động QM-GLF-1800

38.500.000

Máy Dán Màng Seal

Máy dán màng nhôm tự động QM-GLF-1300

30.800.000

Máy Dán Màng Seal

Máy dán màng nhôm tự động tốc độ cao QM-VS-3000W

88.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy dán màng seal màng nhôm tự động SR-1500

82.500.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy dán màng đẩy thẳng hộp cartoon – Màng PVC – BOPP QM- JD-260

300.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy dán miệng khay nhựa thực phẩm – Máy đóng gói cá thịt tự động

1.070.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy dán seal màng nhôm cầm tay SR-800

13.200.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy quấn màng bao phim 3D bằng giấy bóng mỹ phẩm nước hoa JZ-400

865.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy seal dán màng nhôm băng tải tự động GLF-2800

36.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy seal dán màng nhôm công nghiệp tự động SR-6000B

176.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-2000A

77.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-3000A

99.000.000

Máy dán màng seal và dán màng nhôm có tác dụng dán màng chai, lọ. Máy và thiết bị có tính đồng bộ với các sản phẩm khác như siết nắp và dán nhãn sản phẩm