Máy dán màng tự động liên tục. Máy được đồng bộ hoá trong dây chuyền đóng gói gồm các máy như: Máy dán màng seal – Máy siết nắp – Máy dán nhãn