Máy Cắt và Co Màng

Máy bọc màng – Dán màng 3D dạng tháp tự động QM-HE-230

330.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy dán màng nhôm tự động kiểu để bàn QM-VS-800W

33.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy dán màng nhôm tự động QM-GLF-1300

30.800.000

Máy Dán Màng Seal

Máy dán màng nhôm tự động QM-VS-2000W

66.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy dán màng nhôm tự động tốc độ cao QM-VS-3000W

88.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy dán màng seal màng nhôm tự động SR-1500

82.500.000

Máy Dán Màng Seal

Máy seal dán màng nhôm công nghiệp tự động SR-6000A

132.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-2000A

77.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-3000A

99.000.000

Máy dán màng tự động liên tục. Máy được đồng bộ hoá trong dây chuyền đóng gói gồm các máy như: Máy dán màng seal – Máy siết nắp – Máy dán nhãn