Máy dán màng seal có chức năng dán màng nhôm hay còn gọi là Máy seal dán màng bảo quản thực phẩm và chai lọ.