Máy Dán Màng Seal

Máy dán màng nhôm – Máy dán màng tự động QM-GLF-1800

38.500.000

Máy Dán Màng Seal

Máy dán màng nhôm tự động kiểu để bàn QM-VS-800W

33.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy dán màng nhôm tự động QM-VS-2000W

66.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy dán màng nhôm tự động tốc độ cao QM-VS-3000W

88.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy seal dán màng nhôm băng tải tự động GLF-2800

36.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy seal dán màng nhôm công nghiệp tự động SR-6000B

176.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-2000A

77.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-3000A

99.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-4000A

143.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-4000B

93.500.000

Máy Dán Màng Seal

Máy seal màng nhôm sóng điện từ tự động XFY-2300

49.500.000

Máy dán màng seal có chức năng dán màng nhôm hay còn gọi là Máy seal dán màng bảo quản thực phẩm và chai lọ.