Máy Cắt và Co Màng

Máy cắt và cấp màng nhãn nilong tự động Máy phóng nhãn QM-150

414.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy dán màng seal – màng nhôm tự động mini QM-DMN-600

30.000.000