Máy Đóng Đai Thùng

Máy quấn màng PE bán tự động DBC800

27.500.000

Máy Đóng Gói

Máy quấn màng PE bán tự động DBC800S

33.000.000