Máy – Thiết bị chiết rót và đóng gói sản phẩm. Dây chuyền đồng bộ hoá qua băng tải gồm 2 dòng máy chính là Máy chiết rót và máy siết, đóng nắp sản phẩm.