Dây Chuyền Sản Xuất

Dây chuyền Chiết rót & Siết nắp tinh dầu MINI 6 vòi BƠM NHU ĐỘNG tự động QM-FND-6

220.000.000

Máy Chiết Rót

Máy chiết rót dạng ống nhỏ tự động – đầu vòi mini chiết rót 0,5-10ml QMG-ZY-331

141.000.000

Máy Chiết Rót

Máy chiết rót tinh dầu 1 vòi Bơm Màng QM-GFK-280

5.566.000

Máy Chiết Rót

Máy chiết rót tinh dầu 1 vòi Bơm nhu động QM-GZL-80

16.500.000

Máy Chiết Rót

Máy chiết rót tinh dầu 1 vòi Bơm từ tính QM-GZL-80-MP1

13.500.000
Giảm giá!

Máy Chiết Rót

Máy chiết rót tinh dầu 2 vòi Bơm từ tính QM-GZL-80-MP2

19.800.000

Máy Chiết Rót

Máy chiết rót tinh dầu MINI 4 vòi BƠM NHU ĐỘNG tự động QM-FND-4

145.000.000

Máy Chiết Rót

Máy chiết rót tinh dầu MINI 4 vòi BƠM TỪ tự động QM-FBT-4

119.500.000

Máy Chiết Rót

Máy chiết và siết nắp chai Tinh dầu 3 in 1 tự động dạng xoay QM-GCFC-3in1-Series

396.000.000

Máy chiết rót tinh dầu bán tự động và tự động