Máy Đóng Gói

Máy chiết rót chai dầu gội hoá chất dịch lỏng 2-4-6-12 vòi PISTON tự động

176.000.000

Máy Đóng Gói

Máy chiết rót chất lỏng 2 vòi bán tự động QM-G2WYD100

19.800.000

Máy Đóng Gói

Máy chiết rót mỹ phẩm 1 vòi bán tự động kèm bồn gia nhiệt cao cấp QM-G1WGDB100

29.700.000

Máy Đóng Gói

Máy đóng gói chất lỏng mini tự động QM-200L-3S

38.500.000

Máy Chiết Rót

Máy đóng gói nước xả vải – Máy chiết rót chất lỏng

1.242.000.000