Máy Chiết Rót

Máy chiết rót 1 vòi bán tự động kèm gia nhiệt và cánh khuấy

28.000.000

Máy Chiết Rót

Máy chiết rót 1 vòi Bơm từ tính QM-GZL-80-MP1

13.500.000

Máy Chiết Rót

Máy chiết rót 1 vòi QM-HD-1700 bán tự động kiểu cân

13.200.000

Máy Chiết Rót

Máy chiết rót bơm màng QM-GFK-17

16.500.000

Máy Chiết Rót

Máy chiết rót chất lỏng 1 vòi QM-GFK-280 Bơm Màng

5.566.000

Máy Chiết Rót

Máy chiết rót chất lỏng 2 vòi bán tự động QM-G2WYD100

19.800.000

Máy Chiết Rót

Máy chiết rót dạng sệt để bàn – bán tự động có cánh khuấy G1WGD-5000

40.000.000

Máy Chiết Rót

Máy chiết rót dịch sệt 1 vòi bán tự động QM-G1WGD100

14.000.000

Máy Chiết Rót

Máy chiết rót dịch sệt 2 vòi bán tự động QM-G2WGD100

28.600.000

Máy Chiết Rót

Máy chiết rót mỹ phẩm 1 vòi bán tự động kèm bồn gia nhiệt cao cấp QM-G1WGDB100

29.700.000

Máy Chiết Rót

Máy chiết rót tinh dầu mini 1 vòi Bơm nhu động QM-GZL-80

16.500.000

 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

  Tên người liên lạc
  Tên công ty
  Địa chỉ Email
  Số điện thoại
  Vui lòng chọn loại máy cần tư vấn
  Nội dung cần tư vấn