Máy Chiết Rót

Máy chiết rót bán tự động kiểu cân 1 vòi QM-HD-1700

13.200.000

Máy Chiết Rót

Máy chiết rót chất lỏng 2 vòi bán tự động QM-G2WYD100

19.800.000

Máy Chiết Rót

Máy chiết rót dạng sệt để bàn – bán tự động có cánh khuấy G1WGD-5000

40.000.000

Máy Chiết Rót

Máy chiết rót dịch sệt 1 vòi bán tự động QM-G1WGD100

15.400.000

Máy Chiết Rót

Máy chiết rót dịch sệt 2 vòi bán tự động QM-G2WGD100

28.600.000

Máy Chiết Rót

Máy chiết rót mỹ phẩm 1 vòi bán tự động kèm bồn gia nhiệt cao cấp QM-G1WGDB100

29.700.000