Máy Chiết Rót

Máy chiết rót 1 vòi bán tự động kèm gia nhiệt và cánh khuấy

28.000.000

Máy Đóng Gói

Máy chiết rót 1 vòi Bơm từ tính QM-GZL-80-MP1

13.500.000

Máy Đóng Gói

Máy chiết rót 1 vòi QM-HD-1700 bán tự động kiểu cân

13.200.000

Máy Đóng Gói

Máy chiết rót bơm màng QM-GFK-17

16.500.000

Máy Đóng Gói

Máy chiết rót chất lỏng 1 vòi QM-GFK-280 Bơm Màng

5.566.000

Máy Đóng Gói

Máy chiết rót chất lỏng 2 vòi bán tự động QM-G2WYD100

19.800.000

Máy Chiết Rót

Máy chiết rót dạng sệt để bàn – bán tự động có cánh khuấy G1WGD-5000

40.000.000

Máy Đóng Gói

Máy chiết rót dịch sệt 1 vòi bán tự động QM-G1WGD100

14.000.000

Máy Đóng Gói

Máy chiết rót dịch sệt 2 vòi bán tự động QM-G2WGD100

28.600.000

Máy Đóng Gói

Máy chiết rót mỹ phẩm 1 vòi bán tự động kèm bồn gia nhiệt cao cấp QM-G1WGDB100

29.700.000

Máy Đóng Gói

Máy chiết rót tinh dầu mini 1 vòi Bơm nhu động QM-GZL-80

16.500.000