Máy Cắt và Co Màng

Máy cắt và bọc màng nhiệt tự động – Dao cắt thẳng QM-HNOC-CM

248.000.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy máy cắt và co màng nhiệt tự động Máy đóng gói màng co Plastic

120.000.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy đếm và co màng lốc chai pet 12 chai tự động QM- A400

310.000.000