Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì

Máy đếm và co màng lốc chai pet 12 chai tự động QM- A400

310.000.000

Máy cắt và bọc màng nhiệt tự động – Dao cắt thẳng QM-HNOC-CM

275.000.000

Máy máy cắt và co màng nhiệt tự động Máy đóng gói màng co Plastic

150.000.000

Máy co lốc màng chai lọ tự động – Có tích hợp dây chuyền

420.000.000
Bộ Lọc

Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì