Chọn theo kiểu dáng bao bì

Máy đếm và co màng lốc chai pet 12 chai tự động QM- A400

310.000.000

Máy cắt và bọc màng nhiệt tự động – Dao cắt thẳng QM-HNOC-CM

275.000.000

Máy máy cắt và co màng nhiệt tự động Máy đóng gói màng co Plastic

120.000.000

Máy co lốc màng chai lọ tự động – Có tích hợp dây chuyền

420.000.000
Bộ Lọc

Chọn theo kiểu dáng bao bì

Tìm kiếm bằng tên sản phẩm

Tìm theo tên sản phẩm

Lọc theo giá sản phẩm

Tìm theo tên sản phẩm

Chọn theo kiểu dáng bao bì