Máy Cắt và Co Màng

Máy cắt và co màng PE-POF-PVC tự động QM-BS-Series

160.000.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy đếm và co màng lốc chai pet 12 chai tự động QM- A400

310.000.000