Máy Cắt và Co Màng

Máy cắt và bọc màng khổ lớn Máy bọc màng công nghiệp QM-GH-SF

1.800.000.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy cắt và bọc màng nhiệt tự động – Dao cắt thẳng QM-HNOC-CM

248.000.000