Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì

Máy cắt và bọc màng co khổ lớn Máy bọc màng công nghiệp QM-GH-SF

1.800.000.000

Máy bọc màng hộp thuốc lá – Máy bọc dán màng mini JS-450

440.000.000

Máy máy cắt và co màng nhiệt tự động Máy đóng gói màng co Plastic

150.000.000
Bộ Lọc

Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì