Chọn theo kiểu dáng bao bì

Máy cắt và bọc màng co khổ lớn Máy bọc màng công nghiệp QM-GH-SF

1.800.000.000

Máy bọc màng hộp thuốc lá – Máy bọc dán màng mini JS-450

140.000.000

Máy máy cắt và co màng nhiệt tự động Máy đóng gói màng co Plastic

120.000.000
Bộ Lọc

Chọn theo kiểu dáng bao bì

Tìm kiếm bằng tên sản phẩm

Tìm theo tên sản phẩm

Lọc theo giá sản phẩm

Tìm theo tên sản phẩm

Chọn theo kiểu dáng bao bì