Máy Cắt và Co Màng

Máy cắt và bọc màng khổ lớn Máy bọc màng công nghiệp QM-GH-SF

1.800.000.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy máy cắt và co màng nhiệt tự động Máy đóng gói màng co Plastic

120.000.000