Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì

Máy đóng gói bọc màng nằm ngang – Dán màng 3D dạng tháp tự động QM-HE-230

330.000.000

Máy quấn màng phim 3D bằng giấy bóng mỹ phẩm nước hoa JZ-400

865.000.000

Máy bọc màng hộp thuốc lá – Máy bọc dán màng mini JS-450

440.000.000
Bộ Lọc

Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì