Máy Cắt và Co Màng

Máy bọc màng – Dán màng 3D dạng tháp tự động QM-HE-230

330.000.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy quấn màng bao phim 3D bằng giấy bóng mỹ phẩm nước hoa JZ-400

865.000.000