Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì

Dây chuyền chiết bột viền mí lon tự động QM-CBVML-01

660.000.000
Giảm giá!

Máy viền mí lon để bàn QM-KL-100

13.500.000

Dây chuyền định lượng Hạt vào Lon + Viền Mí Lon + Dán nhãn Lon QM-DCDL02

745.000.000

Máy viền mí lon hút chân không và bơm khí Ni-tơ tự động XT-FG130L

390.000.000

Máy viền mí lon tự động tốc độ cao QM-FGJ100G

352.000.000

Máy dập nắp lon máy viền mí nắp lon nhôm tự động QM_GFJ100e

253.000.000

Máy viền mí lon kèm hút chân không và thổi khí Ni-Tơ bán tự động QM-ZKCD-I

198.000.000

Máy viền mí lon kèm hút chân không và thổi khí Ni-Tơ bán tự động QM-FGJ100D

198.000.000

Máy viền mí lon công nghiệp bán tự động QM-FGJ100C

49.500.000
Giảm giá!

Máy viền mí lon để bàn bán tự động TDFJ 160

10.500.000
Bộ Lọc

Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì