Máy đóng gói cà phê phin giấy túi lọc có tai treo tự động QM-C60S

517.500.000