Máy dán nhãn chai vuông bán tự động nằm ngang HL-T-100

35.000.000