Dây chuyền đóng gói mì tôm – mì ý – mì ăn liền tự động

490.000.000