Tủ Sấy Thực Phẩm Đa Năng 24 Khay

28.500.000
Bộ Lọc