Tủ hấp công nghiệp – Tủ hấp thực phẩm 5 khay 10 khay

25.000.000
Bộ Lọc