Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì

Máy đóng gói thùng carton gồm Đếm + Xếp và Đóng thùng tự động

2.000.000.000

Máy dán nhãn YG 800T tự động hai mặt

Giá Liên hệ: 0396 906 609

Máy quấn màng PE bán tự động DBC800S

33.000.000

Máy quấn màng PE bán tự động DBC800

27.500.000

Máy quấn màng tự động TP1650F – Máy công nghiệp

132.000.000

Máy đóng đai thùng Carton Công nghiệp bán tự động KZ900L

16.500.000

Máy đóng đai thùng nhựa thùng Carton bán tự động KZ900

16.500.000

Máy đóng đai thùng – cuộn đai thùng Carton tự động DBA200L

203.000.000

Máy đóng đai thùng Carton tự động DBA200L

107.800.000

Máy đóng đai thùng Carton BDA200 tự động

66.000.000

Máy đóng gói rút co màng thùng Carton tự động DQX-6040S & BSE-8060A

385.000.000

Máy gấp thùng và dán băng dính thùng tự động DQFXZ-5050S

165.000.000

Máy gập thùng và dán băng keo 2 cạnh thùng Carton tự động DQFXZ5050S+DQFXS7050

533.500.000

Máy gấp mở và dán đáy thùng tự động DKX4540

209.000.000

Máy dán băng keo 2 cạnh thùng Carton tự động DFXS-7050

264.000.000

Máy gấp và dán băng keo thùng Carton FXJ5050Z (Gập thùng tự động)

56.100.000

Máy dán băng keo thùng Carton DQFXC5045X (Đai tải 2 cạnh)

60.500.000

Máy dán băng keo thùng Carton DQFXA6050 (Đai tải Đỉnh và Đáy)

55.000.000

Máy dán thùng Carton DFXC6050A (Đai tải Đỉnh và 2 cạnh)

38.500.000

Máy dán băng keo thùng Carton FXC5050 (Đai tải 2 cạnh)

27.500.000

Máy dán băng keo thùng Carton FXC4050XF (Đai tải 2 cạnh)

38.500.000

Máy dán băng keo thùng Carton FXC4030X (Đai tải 2 cạnh)

29.700.000

Máy dán băng keo thùng Carton FXA6050S (Đai tải Đỉnh và Đáy)

27.500.000

Máy dán thùng Carton kèm đóng đai FXC5050A-DBA200

99.000.000
Bộ Lọc

Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì