Máy chiết rót và siết nắp ống nghiệm tự động gồm Cấp Chiết Siết tự động

310.000.000

Máy đóng nắp và chiết rót ống nghiệm vô trùng tự động Ống nghiệm IVD

3.500.000.000
Bộ Lọc