Máy tạo viên thịt có nhân tự động ZX 609 Tự động nhồi nhân vào viên

140.000.000

Máy tạo viên thịt SXW 280 tự động tạo viên thịt viên cá hay bò viên

15.200.000

Máy Viên Thịt Cối Đồng QM-TPVT-01

15.000.000
Bộ Lọc