Máy Viền Mí Lon

Máy viền mí lon công nghiệp bán tự động QM-FGJ100C

49.500.000

Máy Thực Phẩm

Máy viền mí lon hút chân không và bơm khí Ni-tơ tự động XT-FG130L

560.000.000

Máy Thực Phẩm

Máy viền mí lon kèm hút chân không và thổi khí Ni-Tơ bán tự động QM-FGJ100D

198.000.000

Máy Viền Mí Lon

Máy viền mí lon kèm hút chân không và thổi khí Ni-Tơ bán tự động QM-ZKCD-I

198.000.000

Máy Thực Phẩm

Máy viền mí lon tự động QM_GFJ100e

253.000.000

Máy Viền Mí Lon

Máy viền mí lon tự động tốc độ cao QM-FGJ100G

352.000.000

Máy Viền Mí Lon

Máy viền mí lon để bàn bán tự động QM-TCS-160

15.500.000
Giảm giá!

Máy Viền Mí Lon

Máy viền mí lon để bàn QM-KL-100

15.000.000

Máy viền mí lon – Máy đóng nắp lon – Máy viền mí nắp nhôm. Máy viền mí lon tự động và bán tự động, đa dạng lựa chọn cho khách hàng.