Máy Siết Nắp Chai Hũ

Máy siết nắp mini tự động MNSCM-4WH

71.500.000

Máy Siết Nắp Chai Hũ

Máy siết nắp để bàn đa năng bán tự động (4 bánh xe kẹp xoay) QM-TF-70

30.800.000