Máy làm bánh tráng cuốn mỏng – bánh tráng nướng tự động QM-KLL-20

87.000.000

Dây chuyền máy làm bánh tráng nướng tự động – Bánh Taco Burritos 3000sp/h

345.000.000

Máy làm bánh tráng cuốn mỏng – bánh tráng nướng tự động QM-KLL-20

87.000.000
Bộ Lọc