Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì

Máy đóng gói và hút chân không buồng đơn DZ-500

14.400.000

Máy hút chân không DZ 400

10.500.000

Máy Hút Chân Không Buồng Đơn QM-DZ-400L

10.500.000
Bộ Lọc

Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì