Máy Đóng Gói Hút Chân Không

Máy Hút Chân Không Buồng Đơn QM-DZ-400L

10.500.000

Máy Đóng Gói Hút Chân Không

Máy hút chân không DZ 400

10.500.000

Máy Đóng Gói Hút Chân Không

Máy đóng gói và hút chân không buồng đơn DZ-500

14.400.000