Máy Đóng Gói Hút Chân Không

Máy Hút Chân Không Buồng Đơn QM-DZ-400L

12.500.000

Máy Thực Phẩm

Máy hút chân không DZ 400

11.000.000

Máy Thực Phẩm

Máy đóng gói và hút chân không buồng đơn DZ-500

13.500.000