Máy Hàn Miệng Túi

Máy hàn miệng túi liên tục kết hợp máy in date bao bì thẳng đứng FRM-980LW

8.900.000

Máy Hàn Miệng Túi

Máy hàn miệng túi liên tục kiểu có chân bao bì nằm ngang và kết hợp in date FRM-980LD

Giá Liên hệ: 0396 906 609

Máy Hàn Miệng Túi

Máy hàn túi liên tục kết hợp máy in date bao bì nằm ngang FRM-980W

7.000.000

Máy Hàn Miệng Túi

Máy đóng gói hàn miệng túi chữ cán chìm QM-FR-880

4.950.000

Máy Hàn Miệng Túi

Máy đóng gói hàn miệng túi mực in lăn QM-FRM980A

9.350.000