Máy Hàn Miệng Túi

Máy hàn miệng túi hút chân không LF1080B

38.500.000
Giảm giá!

Máy Hàn Miệng Túi

Máy hàn miệng túi liên tục – Kiểu túi đứng mã QM-FR-700-500

6.000.000

Máy Hàn Miệng Túi

Máy hàn miệng túi đứng công nghiệp QM-QLF-1680

55.000.000