Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì

Máy hàn miệng túi in mực dùng cho máy hàn miệng túi liên tục có in date QM-FRM980A

9.350.000

Máy hàn túi nhựa liên tục FR-1200C túi PE có indate dạng lăn

19.800.000
Bộ Lọc

Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì