Máy Hàn Miệng Túi

Máy đóng gói hàn miệng túi mực in lăn QM-FRM980A

9.350.000

Máy Hàn Miệng Túi

Máy đóng gói hàn miệng túi PE mực lăn QM-FR-1200C

19.800.000