Máy Hàn Miệng Túi

Máy hàn miệng túi in mực dùng cho máy hàn miệng túi liên tục có in date QM-FRM980A

9.350.000

Máy Hàn Miệng Túi

Máy đóng gói hàn miệng túi QM-FR-1200C túi PE mực lăn

19.800.000