Máy Mỹ Phẩm

Máy đóng gói hộp carton tự động (Mở hộp – Thêm: HDSD + Sản Phẩm – Gấp hộp)

1.003.950.000

Máy Dán Băng Dính Thùng Carton

Máy đóng gói thùng carton gồm Đếm + Xếp và Đóng thùng tự động

2.000.000.000