Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì

Máy đóng gói thùng carton gồm Đếm + Xếp và Đóng thùng tự động

2.000.000.000

Máy đóng gói hộp carton tự động (Mở hộp – Thêm: HDSD + Sản Phẩm – Gấp hộp)

1.003.950.000
Bộ Lọc

Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì