Giảm giá!

Máy Thực Phẩm

Máy đóng gói gia vị tự động – Đóng gói túi gia vị mì tôm hiện đại

98.000.000

Máy Đóng Gói Chất Lỏng Sệt

Máy đóng gói sa tế mini có cánh khuấy túi hàn 3 biên và hàn lưng

60.000.000

Máy Đóng Gói Thực Phẩm

Máy đóng gói thực phẩm đường muối gạo tự động QM-ZC-S140

390.000.000