Máy Thực Phẩm

Máy cân định lượng 4 đầu Máy đóng gói 4 đầu cân gồm băng tải cấp liệu

681.000.000

Máy Thực Phẩm

Máy đóng gói cân định lượng 10 đầu – Máy đóng gói kết hợp SW-M10P42

598.000.000

Máy Thực Phẩm

Máy đóng gói cân định lượng tự động 10 đầu cân hiện đại 2022

862.000.000