Máy đóng đai thùng có tác dụng đóng gói sản phẩm nhanh chóng và hoàn toàn tự động. Máy đóng đai thùng phù hợp với thùng carton, máy có lực siết mạnh hơn và đảm bảo sản phẩm được đóng gói chắc chắn trong quá trình vận chuyển.