Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì

Máy đóng đai thùng nhựa thùng Carton bán tự động KZ900

16.500.000

Máy đóng đai thùng – cuộn đai thùng Carton tự động DBA200L

203.000.000

Máy đóng đai thùng Carton BDA200 tự động

66.000.000
Bộ Lọc

Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì