Máy Đóng Gói

Máy đóng đai nhựa thùng Carton bán tự động KZ900

16.500.000

Máy Đóng Gói

Máy đóng đai thùng – cuộn đai thùng Carton tự động 55ARL

203.000.000

Máy Đóng Gói

Máy đóng đai thùng Carton BDA200 tự động

66.000.000