Máy dán màng nhôm hay còn gọi là Máy seal dán màng bảo quản thực phẩm và chai lọ.