Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì

Máy dán miệng khay nhựa thực phẩm – Máy đóng gói cá thịt tự động

1.070.000.000
Bộ Lọc

Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì