Máy Dán Màng Seal

Máy seal dán màng nhôm công nghiệp tự động SR-6000A

132.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy seal dán màng nhôm công nghiệp tự động SR-6000B

176.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-3000A

99.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-4000A

143.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-4000B

93.500.000