Máy Đóng Gói

Máy dán băng keo 2 cạnh thùng Carton tự động DFXS-7050

264.000.000

Máy Đóng Gói

Máy dán băng keo thùng Carton DQFXA6050 (Đai tải Đỉnh và Đáy)

55.000.000

Máy Đóng Gói

Máy dán băng keo thùng Carton DQFXC5045X (Đai tải 2 cạnh)

60.500.000

Máy Đóng Gói

Máy dán băng keo thùng Carton FXA6050S (Đai tải Đỉnh và Đáy)

27.500.000

Máy Đóng Gói

Máy dán băng keo thùng Carton FXC4030X (Đai tải 2 cạnh)

29.700.000

Máy Đóng Gói

Máy dán băng keo thùng Carton FXC4050XF (Đai tải 2 cạnh)

38.500.000

Máy Đóng Gói

Máy dán băng keo thùng Carton FXC5050 (Đai tải 2 cạnh)

27.500.000

Máy Đóng Gói

Máy dán thùng Carton DFXC6050A (Đai tải Đỉnh và 2 cạnh)

38.500.000

Máy Đóng Gói

Máy dán thùng Carton kèm đóng đai FXC5050A-DBA200

99.000.000

Máy Đóng Gói

Máy gấp mở và dán đáy thùng tự động DKX4540

209.000.000

Máy Đóng Gói

Máy gấp thùng và dán băng dính thùng tự động DQFXZ-5050S

165.000.000

Dây Chuyền Đóng Gói

Máy gập thùng và dán băng keo 2 cạnh thùng Carton tự động DQFXZ5050S+DQFXS7050

533.500.000

Máy Dán Băng Dính Thùng Carton

Máy gấp và dán băng keo thùng Carton FXJ5050Z (Gập thùng tự động)

56.100.000