Máy Dán Băng Dính Thùng Carton

Máy dán băng keo 2 cạnh thùng Carton tự động DFXS-7050

264.000.000

Máy Dán Băng Dính Thùng Carton

Máy dán băng keo thùng Carton DFXC6050A (Đai tải Đỉnh và 2 cạnh)

38.500.000

Máy Dán Băng Dính Thùng Carton

Máy dán băng keo thùng Carton DQFXA6050 (Đai tải Đỉnh và Đáy)

55.000.000

Máy Dán Băng Dính Thùng Carton

Máy dán băng keo thùng Carton DQFXC5045X (Đai tải 2 cạnh)

60.500.000

Máy Dán Băng Dính Thùng Carton

Máy dán băng keo thùng Carton FXA6050S (Đai tải Đỉnh và Đáy)

27.500.000

Máy Dán Băng Dính Thùng Carton

Máy dán băng keo thùng Carton FXC4050XF (Đai tải 2 cạnh)

38.500.000

Máy Dán Băng Dính Thùng Carton

Máy dán băng keo thùng Carton FXC5050 (Đai tải 2 cạnh)

27.500.000

Máy Dán Băng Dính Thùng Carton

Máy dán thùng Carton kèm đóng đai FXC5050A-DBA200

99.000.000

Máy Dán Băng Dính Thùng Carton

Máy gấp mở thùng và dán đáy thùng tự động DKX4540

209.000.000

Máy Dán Băng Dính Thùng Carton

Máy gấp thùng và dán băng dính thùng tự động DQFXZ-5050S

165.000.000

Dây Chuyền Đóng Gói

Máy gập thùng và dán băng keo 2 cạnh thùng Carton tự động DQFXZ5050S+DQFXS7050

533.500.000

Máy Dán Băng Dính Thùng Carton

Máy gấp và dán băng keo thùng Carton FXJ5050Z (Gập thùng tự động)

56.100.000