Máy dán băng dính thùng carton hay gọi là Máy dán băng keo thùng carton để bảo quản sản phẩm trong quá trình vận chuyển.

26.400.000,0
60.500.000,0
29.700.000,0
38.500.000,0
27.500.000,0
99.000.000,0
209.000.000,0