Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì

Máy quấn màng PE bán tự động DBC800S

33.000.000

Máy quấn màng PE bán tự động DBC800

27.500.000
Bộ Lọc

Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì